Skip to main content

Wolfsburg (Główna)

Siedziba główna firmy w Wolfsburgu jest centrum InPro electric GmbH. To tutaj koordynowane i zarządzane są wszystkie kluczowe zadania wymagane do sprawnego funkcjonowania naszej firmy. Nasi wykwalifikowani eksperci w dziedzinie finansów i controllingu, zasobów ludzkich i rozwoju personelu oraz zarządzania jakością mają tu swoją siedzibę i przyczyniają się do wydajności i sukcesu naszej firmy.

Oprócz zakupów, centrala firmy jest również odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą IT. Zapewnia, że wszystkie działy są wyposażone w niezbędne zasoby do optymalnego wykonywania swoich zadań. 

Centrala firmy działa jako centrum wszystkich działań biznesowych i jest centralnym punktem kontaktowym dla wszystkich pytań i wątpliwości naszych klientów i pracowników. Polegamy na przejrzystej i skutecznej komunikacji oraz profesjonalnej organizacji, aby stale zwiększać sukces naszej firmy i umacniać naszą pozycję na rynku.

Skontaktuj się z nami

InPro electric GmbH
Benzstraße 31-33
38446 Wolfsburg

+49 5361 8545100
zentrale@inpro-electric.de

Location