Skip to main content

Współpraca uniwersytecka

Jako firma innowacyjna i zorientowana na technologię, współpracujemy z uniwersytetami i szkołami wyższymi na całym świecie.

Chętnie zaoferujemy studentom możliwość odbycia stażu w naszej firmie i wesprzemy ich pracę licencjacką lub magisterską, jeśli program studiów i temat pracy nam odpowiadają.

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Emden/Leer

Od wielu lat ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Emden/Leer.

Na przykład Emden/Leer University of Applied Sciences oferuje studentom z wydziałów elektrotechniki, informatyki i technologii mediów specjalizację "Marketing i sprzedaż". Uczestnicząc w tzw. module sprzedażowym, zdobywają oni wiedzę na temat typowych procesów sprzedażowych.

Od dziesięciu lat InPro electric wspiera Uniwersytet Nauk Stosowanych w Emden/Leer, organizując praktyczne seminaria na tematy "Obliczenia dla sprzedaży technicznej" oraz "Zarządzanie projektami i sprzedaż".

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bremie

Dzięki Uniwersytetowi Nauk Stosowanych w Bremie zyskaliśmy kolejną strategiczną współpracę uniwersytecką.

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bremie oferuje ponad 60 różnych programów studiów na pięciu wydziałach.

Od semestru zimowego 2017/18 Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bremie oferuje nowy kierunek studiów Mechatronika/Automatyka. Studenci mogą wybierać między dwoma profilami mechatroniki i technologii automatyzacji i specjalizować się w swoim programie studiów.

Ze względu na lokalną bliskość i nasze podstawowe kompetencje "automatyzacja produkcji w przemyśle motoryzacyjnym", było dla nas oczywiste, że będziemy działać jako przyszły partner praktyczny podwójnego programu studiów Mechatronika/Automatyka.

Od nadchodzącego semestru zimowego 2018/2019 będziemy oferować opcję podwójnego programu studiów z InPro electric jako partnerem praktycznym.

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hesji Środkowej

InPro electric współpracuje również z Uniwersytetem Nauk Stosowanych Jade w Wilhelmshaven.

Na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Jade oferujemy obecnie program studiów łączonych w zakresie inżynierii elektrycznej w semestrze letnim lub zimowym.

Zorientowany na praktykę program studiów ze wsparciem naukowym umożliwia studentom zdobycie doświadczenia w przyszłej karierze podczas studiów poprzez indywidualne fazy praktyczne w InPro electric

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hesji Środkowej

Kolejnym partnerem do współpracy jest Technische Hochschule Mittelhessen w Giessen. Tutaj regularnie można znaleźć InPro electric na targach pracy. Oferujemy studentom THM Giessen między innymi staże, prace projektowe i prace dyplomowe.

Wyższa Szkoła Zawodowa Magdeburg-Stendal

Zmiany w przemyśle i globalizacja znacząco zmieniają nasze obecne i przyszłe rynki. W szczególności w branży motoryzacyjnej przyszła działalność przenosi się na rynki międzynarodowe.

Wir sind da, wo unser Kunde ist!

Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, möchten wir unseren zukünftigen Nachwuchs bereits während der Studienphase fördern. Wir suchen Mitarbeiter, die Lust und Interesse mitbringen an den internationalen Märkten zu agieren und sich nicht nur beruflich, sondern besonders persönlich sich weiter entwickeln möchten.

Mit der Hochschule Magdeburg/Stendal haben wir dafür einen strategischen Partner gefunden, der uns unterstützt den Studenten praxisbezogene Einblicke in die internationale Tätigkeit in der Automobilindustrie zu gewähren.

Ab dem Sommersemester 2018 bieten wir zusammen mit der Hochschule Magdeburg/Stendal ein praxisorientiertes Masterstudium mit einem Auslandsaufenthalt in unserer Tochtergesellschaft China und Teilnahme an ausgewählten Vorlesungen der Changchun University of Technology an.

Mit Beginn des Masterstudiums erhalten sie von uns einen Anstellungsvertrag, durchlaufen während der vorlesungsfreien Zeit diverse Praxisphasen in aktuell laufenden Projekten und werden sprachlich auf Ihren Aufenthalt in China vorbereitet. Nach dem Aufenthalt in China absolvieren Sie ihr Kolloquium an er Hochschule Magdeburg/Stendal und erhalten mit erfolgreichem Bestehen der Master-Abschlussprüfung eine Anstellung bei der InPro electric.

Politechnika w Walencji

Na arenie międzynarodowej przywiązujemy również dużą wagę do intensyfikacji kontaktów ze szkołami wyższymi i uniwersytetami na wczesnym etapie, aby dać studentom wgląd w przyszłą praktykę.

Nasza spółka zależna InPro electric España S. L. w Walencji (Hiszpania) współpracuje z Universidad Politècnica de València i oferuje seminaria z zakresu zarządzania projektami.

Politechnika Śląska

W 2017 roku InPro electric GmbH założyła kolejną spółkę zależną, InPro electric Sp. z o.o. w Katowicach. Jednocześnie postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej lokalizacji w zakresie inżynierii z wykwalifikowanymi młodymi talentami z lokalnych uniwersytetów.

Znaleźliśmy silnego partnera do współpracy w szerokiej gamie kierunków elektrotechnicznych oferowanych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, co daje nam możliwość promowania studentów z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i rekrutowania ich do naszej firmy po pomyślnym ukończeniu studiów.

Firma InPro electric Sp. z o.o. udostępniła Politechnice Śląskiej w Gliwicach celę zrobotyzowaną, aby studenci mogli zapoznać się z technologią automatyzacji i naszą główną kompetencją "automatyzacja produkcji w przemyśle motoryzacyjnym" podczas studiów.

Robot jest wykorzystywany do celów promocyjnych, demonstracyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych. Jako eksponat edukacyjny, ta komórka robota może być również wykorzystywana do badań w kontekście doktoratu do przeprowadzania demonstracji i lekcji robotyki, a także programowania sterowania PLC na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

InPro electric przygotowuje zadanie manipulacyjne jako pierwszą aplikację dla robotów i studentów. Dzięki prostemu i szybkiemu systemowi wymiany "płyt roboczych" można je szybko przekształcić w inną aplikację.

Ten robot to nowy model od producenta KUKA: KUKA KR 20 R1810 Cybertech w wersji Safe.

Komórka ta wykorzystuje najnowszą technologię wiodących producentów w dziedzinie automatyki.

Aktualny procesor SIEMENS SIMATIC S7-1500F z najnowszym portalem TIA jest używany do sterowania komórką sterownika PLC.

Do wizualizacji używane jest oprogramowanie WinCC Advanced.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Autonomiczny Uniwersytet Puebla)

Współpraca pomiędzy Emden/Leer University of Applied Sciences, meksykańskim uniwersytetem Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) i InPro electric ma nawet innowacyjny charakter pilotażowy. Każdego roku dwóch studentów z Emden (program studiów magisterskich w dziedzinie informatyki przemysłowej) i Puebla będzie miało nie tylko możliwość studiowania na drugim uniwersytecie, ale także zatrudnienia w InPro electric w tym samym czasie w celu zdobycia praktycznego doświadczenia podczas studiów. Praca końcowa jest również realizowana we współpracy między uczelniami wysyłającymi i InPro electric . Po ukończeniu studiów studenci kontynuują pracę w naszej firmie.

Politechnika w Changchun

Inpro electric jest obecnie zaangażowana w międzynarodowe szkolenia i promocję młodych, zmotywowanych studentów na całym świecie. W związku z tym szukamy również strategicznego partnera do współpracy w naszej lokalizacji w Chinach, który oferuje nam możliwość nawiązania kontaktu ze studentami na wczesnym etapie i umożliwienia im wstępnego wglądu w praktyczną stronę InPro electric poprzez różne oferty. Celem współpracy jest zbudowanie lokalnego personelu w Chinach w perspektywie długoterminowej i wykorzystanie go w naszych projektach na całym świecie.

Wraz z Uniwersytetem Technologicznym w Changchun i Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Magdeburgu/Stendal, w 2018 roku rozpoczynamy program wymiany studentów pomiędzy Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Magdeburgu, Uniwersytetem Technologicznym w Changchun i Inpro electric jako sponsorem i partnerem praktyk. Każdego roku dwóch niemieckich studentów studiów licencjackich lub magisterskich w dziedzinie elektrotechniki będzie miało możliwość ukończenia równoległego kierunku studiów na uniwersytecie z około dziesięciomiesięcznym pobytem za granicą. Studenci studiów licencjackich na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Magdeburgu mogą ubiegać się o udział w programie od trzeciego semestru. Studenci studiów magisterskich rozpoczynają naukę na początku pierwszego semestru studiów magisterskich. Uczestnicy programu otrzymują od nas umowę o pracę, uzyskują wstępny wgląd w technologię automatyzacji w przemyśle motoryzacyjnym i przechodzą szkolenie językowe w ramach przygotowań do pobytu w Chinach. Studenci Uniwersytetu Technologicznego Changchun w Chinach przechodzą mniej więcej tę samą procedurę, dostosowaną do chińskich przepisów dotyczących studiów, i kończą program dziesięciomiesięcznym pobytem w Niemczech.

Po pomyślnym ukończeniu kursu studenci otrzymują od nas umowę o pracę i mają możliwość podjęcia pracy w jednej z naszych lokalizacji na całym świecie.