Nasze usługi

Oferujemy usługi elektrotechniczne i automatyzujemy procesy produkcyjne, montażowe oraz logistyczne.

Przejmujemy wszystkie prace w fazie właściwej realizacji. Zapewniamy doradztwo i wsparcie przy tworzeniu koncepcji i planowaniu. Towarzyszymy również naszym klientom na etapie produkcji i eksploatacji oferując obszerny serwis posprzedażowy.

Nasze usługi to:

Planowanie i projektowania

Oferujemy usługi takie jak planowanie infrastruktury linii przemysłowych – planowanie sieci i oświetlenia oraz kalkulacja energii. Zgodnie z wytycznymi inżynierii mechanicznej ustalamy niezbędne sterowniki i definiujemy interfejsy.

Więcej informacji

Zarządzanie projektem

Plan strukturalny projektu, pakiety robocze, kamienie milowe, spotkania kick-off to tylko kilka elementów zarządzania projektem, które w naszej firmie nie pozostają tylko teorią, lecz sprawdzają się w praktyce.

Więcej informacji

Konstruowanie sprzętu

Konstruowanie sprzętu odbywa się zgodnie z wytycznymi planistycznymi dostawcy urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących konstrukcji i specyfikacji istotnych warunków zamówienia klienta końcowego.

Więcej informacji

Konstruowanie oprogramowania

Automatyzacja procesów nie jest możliwa bez sterowania z pamięcią programowalną (PLC).

Więcej informacji

Wirtualny rozruch / Symulacja

Czas to pieniądz, a na budowie czasu jest zawsze bardzo mało, dlatego przed wejściem na plac budowy symulujemy wrażliwe, krytyczne procesy na skomplikowanych urządzeniach automatyzacyjnych.

Więcej informacji

Montaż i instalacja

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na efektywną instalację linii produkcyjnych z zapewnieniem wysokiej jakości.

Więcej informacji

programowanie robotów

Programowanie robotów przemysłowych pracujących w obrębie linii produkcyjnej można wykonywać w różny sposób.

Więcej informacji

Uruchomienie

Uruchomienie obejmuje wszystkie elektryczne funkcje urządzenia, czyli testy czujników i siłowników, poszczególnych funkcji szaf z wyposażeniem i napędów elektrycznych, parametryzowanie falowników i serwoprzetwornic, jak również test wymiany poleceń w obrębie aplikacji urządzenia, jak na przykład sterowniki spawania lub klejenia.

Więcej informacji

Wizualizacja

Zapewniamy efektywną obsługę urządzeń poprzez interaktywne prowadzenie operatora za pomocą menu. Najważniejsza jest przy tym jasna i jednoznaczna wizualna prezentacja na najróżniejszych monitorach i systemach wyświetlających.

Więcej informacji

Dokumentacja i trening

Standardem naszej dokumentacji wspieranej programem CAE są schematy połączeń, które przechodzą testy składni z wynikiem bezbłędnym i odzwierciedlają rzeczywisty status urządzenia.

Więcej informacji

Systemy sygnalizacji pożaru

Nasza firma jest certyfikowana zgodnie z normą DIN 14675. Naszym klientom oferujemy także kompleksowe usługi związane z systemami sygnalizacji pożaru, takie jak: instalacja, uruchomienie oraz naprawy i konserwacja urządzeń wielu producentów.

Więcej informacji

Technika przetwarzania danych i teletechnika

Oferujemy kompleksowe koncepcje sieci biurowej i przemysłowej z szerokiego spektrum techniki przetwarzania danych i teletechniki, takie jak: dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń peryferyjnych, szaf serwerowych, sieci szkieletowych zarówno pomieszczeń serwerowych, jak i centrów obliczeniowych.

Więcej informacji