Skip to main content

Najważniejsze informacje w skrócie

InPro electric GmbH
Benzstraße 31–33
38446 Wolfsburg

Tel.:          +49 5361 8545100
E-Mail:    zentrale@inpro-electric.de

www.inpro-electric.de

 

Dyrekcja:
CEO Gerhard Müter
COO Marco Renken
CFO Philipp Oldenburg

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Brunszwiku
Numer rejestru: HRB 100234
NIP: DE 811 577 326

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Odpowiedni dostawcy są odpowiedzialni za strony internetowe osób trzecich, do których niniejsza witryna odsyła za pośrednictwem hiperłączy. InPro electric GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich.

Strony internetowe InPro electric GmbH mogą być dostępne za pośrednictwem linków zewnętrznych. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za prezentację, treść lub jakiekolwiek powiązanie z InPro electric GmbH.

InPro electric GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostarczonych informacjach. Powielanie treści lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów wymaga wyraźnej pisemnej zgody InPro electric GmbH.