Zarządzanie projektem

Plan strukturalny projektu, pakiety robocze, kamienie milowe, spotkania kick-off to tylko kilka elementów zarządzania projektem, które w naszej firmie nie pozostają tylko teorią, lecz sprawdzają się w praktyce.

Nasi kierownicy projektu aktywnie kierują pracą zespołów projektowych stawiających czoła dużym wyzwaniom i realizujących skomplikowane projekty z dziedziny automatyki.

Z chęcią włączamy się w projekty naszych klientów już w ich wczesnej fazie.