Uruchomienie

Uruchomienie obejmuje wszystkie elektryczne funkcje urządzenia, czyli testy czujników i siłowników, poszczególnych funkcji szaf z wyposażeniem i napędów elektrycznych, parametryzowanie falowników i serwoprzetwornic, jak również test wymiany poleceń w obrębie aplikacji urządzenia, jak na przykład sterowniki spawania lub klejenia.

Pierwszy etap uruchomienia kończy się testem odpowiednich funkcji ręcznych urządzenia. Na tej podstawie następuje implementacja funkcji automatycznych zgodnie z symulowanymi procesami w urządzeniu.

Kolejnym etapem jest faza optymalizacji, w trakcie której wykazuje się zaprojektowane wskaźniki urządzenia – cykl pracy i dostępność.

Szczególne znaczenie ma aktualna dokumentacja poszczególnych etapów uruchomienia.