Konstruowanie oprogramowania

Automatyzacja procesów nie jest możliwa bez sterowania z pamięcią programowalną (PLC).

Przy tworzeniu oprogramowania służącego do automatyzacji procesów, łącznie z wizualizacją, przetwarzaniem sygnałów zakłóceń i komunikacji nadrzędnej, używamy sprawdzonych systemów, takich jak Siemens S7, Siemens TIA Portal, Rockwell i Phoenix Contact, a na życzenie klienta końcowego możliwe są również inne systemy automatyzacyjne.

Za pomocą innowacyjnych narzędzi konstrukcyjnych automatyzujemy czasochłonne prace rutynowe.

Szczególnie ważna jest dla nas dobra komunikacja i ścisła współpraca z klientem, która pozwala uniknąć niejasności.

Do zakresu zadań PLC coraz częściej należą również zadania sterownicze związane z bezpieczeństwem. W ścisłej współpracy z konstruktorami maszyn nasi doświadczeni konstruktorzy oprogramowania tworzą wymagane struktury programów.

Podstawą programowania są standardy klientów takie jak np. VASS i Integra.