Przykład – projekt

Chcemy przedstawić przedmiot i zakres naszych usług na podstawie przykładu ujętego w formę schematycznej i hasłowej prezentacji.

Przykład: Automatyzacja > Motoryzacja > Budowa nadwozi

Budowa linii produkcyjnej do nadwozi dla producenta samochodów
z przeznaczeniem do „nowego modelu”

Przebieg projektu

Projektowanie

Kierownictwo projektu
Planowanie
Wyłonienie koncepcji
Standaryzacja

 

Kierowanie projektem

Kierownictwo projektu
Zarządzanie projektem

Inżynieria

Design sprzętu
Design oprogramowania
Robotyka (offline)
Wizualizacja/symulacja

Instalacja

Budowa szafy sterowniczej
Montaż

Uruchomienie

Uruchomienie
Robotyka (online)
Dokumentacja
Trening

 

Usługi posprzedażowe

Wsparcie produkcji
Optymalizacja produkcji
Integracja wariantów
Konserwacja