Montaż i instalacja

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na efektywną instalację linii produkcyjnych z zapewnieniem wysokiej jakości.

Szczególną uwagę zwracamy na ustrukturyzowany proces montażu. Permanentne i efektywne zarządzanie budową, które zapewniają nasi kierownicy ds. montażu, rozpoczyna się od zamawiania i dyspozycji materiałów, obejmuje montaż systemów prowadzenia przewodów i wyposażenia elektrycznego i kończy się pomiarem systemów magistrali.

Zajmujemy się również techniką przetwarzania danych i teletechniką oraz urządzeniami pracującymi pod średnim i niskim napięciem.