Konstruowanie sprzętu

Konstruowanie sprzętu odbywa się zgodnie z wytycznymi planistycznymi dostawcy urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących konstrukcji i specyfikacji istotnych warunków zamówienia klienta końcowego.

Używamy przy tym innowacyjnych narzędzi konstrukcyjnych, które umożliwiają daleko posuniętą automatyzację czasochłonnych prac rutynowych.

Zwracamy przy tym uwagę na dobrą komunikację i ścisłą współpracę z naszymi klientami, aby już w fazie konstrukcji usuwać możliwe niespójności.

Dokumentacja sprzętu odbywa się w aktualnych systemach EPLAN P8, EPLAN Engineering Center (EEC), RUPLAN id AutoCAD.