Dokumentacja

Standardem naszej dokumentacji wspieranej programem CAE są schematy połączeń, które przechodzą testy składni z wynikiem bezbłędnym i odzwierciedlają rzeczywisty status urządzenia. Sporządzamy również fachowe opisy oprogramowania i instrukcje obsługi.

Trening

Organizujemy szkolenia i instruktaże dostosowane do zapotrzebowania klienta. Zapewniamy indywidualne wdrożenie po zmianach lub przebudowach istniejących urządzeń i organizujemy również kilkudniowe szkolenia teoretyczno-praktyczne w przypadku nowych urządzeń oraz dużych systemów zautomatyzowanych.

Nie tylko sporządzamy dokumentację szkoleniową, lecz także poruszamy specyficzne tematy związane z danymi urządzeniami i uwzględniamy je podczas szkoleń podstawowych – dotyczy to w szczególności programowania robotów.