Współpraca ze szkołami wyższymi

Jesteśmy innowacyjną firmą na wysokim poziomie technologicznym. Współpracujemy z uniwersytetami oraz szkołami wyższymi na całym świecie.
Studentom oferujemy możliwość odbycia praktyk w naszej firmie i wspieramy ich przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich, jeśli kierunek studiów i temat pracy pasują do profilu naszego przedsiębiorstwa.

Szkoła wyższa Emden/Leer

Już od lat ściśle współpracujemy ze szkołą wyższą Emden/Leer.
Szkoła wyższa Emden/Leer oferuje studentom kierunków takich jak elektrotechnika, informatyka i technika mediów cyfrowych pogłębienie wiedzy w formie bloku zajęć „Marketing i sprzedaż”. Biorąc udział w tzw. module sprzedaży studenci zdobywają wiedzę na temat typowych procesów sprzedaży. Firma InPro electric od dziesięciu lat wspiera Szkołę Wyższą Emden/Leer i organizuje seminaria praktyczne dotyczące takich zagadnień, jak np. „Kalkulacja w sprzedaży technicznej” i „Zarządzanie projektem i sprzedaż”.

Szkoła Wyższa w Bremie

Poprzez kontakt ze Szkołą Wyższą w Bremie zyskaliśmy dalszego strategicznego partnera do współpracy.

Szkoła Wyższa w Bremie oferuje ponad 60 różnych kierunków studiów na łącznie pięciu fakultetach.

Od semestru zimowego 2017/18 Szkoła Wyższa w Bremie oferuje nowy kierunek studiów: mechatronikę/automatyzację. Tutaj studentom umożliwia się wybór między dwoma profilami: mechatroniką a techniką automatyzacji i pogłębienie swojego kierunku studiów.

Z uwagi na bliską lokalizację i naszą podstawową kompetencję „Automatyzacja produkcji w przemyśle motoryzacyjnym”, staraliśmy się o możliwość działania jako przyszły partner w praktykach dualnego kierunku studiów: mechatronika/automatyzacja.

Od przyszłego semestru zimowego 2018/2019 oferujemy Państwu z InPro electric jako partner w praktykach, możliwość dualnego wariantu kierunku studiów.

Szkoła Wyższa Jade Wilhelmshaven

InPro electric współpracuje również ze Szkołą Wyższą Jade w Wilhelmshaven.
Na kierunku elektrotechnika w Szkole Wyższej Jade oferujemy studia połączone z praktykami w semestrze letnim i zimowym.
Studia połączone z okresowymi praktykami w InPro electric już w trakcie nauki umożliwiają studentom zebranie doświadczeń, które później wykorzystają w pracy zawodowej.

Szkoła Wyższa w Magdeburgu-Stendal

Przemiany przemysłowe i globalizacja silnie wpływają na zmianę naszych dzisiejszych i przyszłych rynków. W szczególności w przemyśle motoryzacyjnym przyszłe biznesy przenoszą się na rynki międzynarodowe.

Jesteśmy tam, gdzie jest nasz klient!

Aby przeciwdziałać naszemu brakowi specjalistów, chcielibyśmy wspierać nasze przyszłe pokolenie już na etapie studiów. Poszukujemy pracowników, którzy mają ochotę i są zainteresowani działaniem na międzynarodowych rynkach i chcieliby dalej się rozwijać nie tylko zawodowo ale w szczególności osobiście.

W Szkole Wyższej w Magdeburgu/Stendal znaleźliśmy w tym celu strategicznego partnera, który nas wspiera w zapewnianiu studentom odnoszącego się do praktyk wglądu w międzynarodową działalność w przemyśle motoryzacyjnym.

Od semestru letniego 2018 oferujemy razem ze Szkołą Wyższą w Magdeburgu/Stendal zorientowane na praktyki studia magisterskie z pobytem za granicą w naszej spółce zależnej w Chinach i udział w wybranych wykładach Changchun University of Technology.

Z chwilą rozpoczęcia studiów magisterskich otrzymają Państwo od nas umowę o zatrudnienie, odbędą Państwo w czasie wolnym od wykładów różne fazy praktyk przy bieżąco realizowanych projektach i zostaną Państwo przygotowani językowo do swojego pobytu w Chinach. Po pobycie w Chinach zdadzą Państwo kolokwium w Szkole Wyższej w Magdeburgu/Stendal i po zdaniu końcowego egzaminu magisterskiego zdobędą Państwo zatrudnienie w InPro electric.

Techniczna Szkoła Wyższa Mittelhessen

Kolejnym partnerem kooperacyjnym jest Techniczna Szkoła Wyższa Mittelhessen w Gießen. InPro electric regularnie bierze tutaj udział w targach kariery. Studentom THM Gießen oferujemy między innymi praktyki, prace przy projektach i wsparcie przy pisaniu prac dyplomowych.

Universidad Politècnica de València

Przykładamy również dużą wagę do intensywnego kontaktu z zagranicznymi szkołami wyższymi i uniwersytetami oraz przygotowujemy studentów na przyszłe wyzwania w pracy zawodowej.
W tym zakresie nasza spółka-córka InPro electric España S. L. w Walencji (Hiszpania) kooperuje z Universidad Politècnica de València i oferuje seminaria z zarządzania projektem.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Kooperacja między Szkoła Wyższą Emden/Leer, meksykańskim uniwersytetem Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) i firmą InPro electric ma charakter innowacyjnego projektu pilotażowego. Raz w roku po dwóch studentów z Emden (studia magisterskie Industrial Informatics) i Puebla będzie miało nie tylko możliwość studiowania w drugiej ze szkół wyższych, lecz także podejmą oni pracę w InPro electric, aby już w trakcie nauki zdobyć wiedzę praktyczną. Również pracę magisterską będą pisali we współpracy z delegującymi szkołami wyższymi i firmą InPro electric. Po skończeniu studiów studenci będą kontynuowali pracę w naszej firmie.

Politechnika Śląska

W 2017 r. InPro electric GmbH założyła dalszą spółkę zależną, InPro electric Sp. Z o.o w Katowicach, w Polsce. Jednocześnie wyznaczyliśmy sobie cel, aby baza inżynierska w nowej lokalizacji została utworzona z kwalifikujących się studentów lokalnych szkół wyższych.

Z różnorodną ofertą elektrotechniczną Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźliśmy silnego partnera do współpracy i tym samym możliwość wspierania studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz pozyskiwania ich dla siebie po ukończonych z sukcesem studiach.

Aby przekazać studentom istotne pod względem praktycznym treści techniki automatyzacyjnej i naszej podstawowej kompetencji „Automatyzacja produkcji w przemyśle motoryzacyjnym” już w trakcie studiów, InPro electric Sp. Z o.o udostępnia Politechnice Śląskiej w Gliwicach do dyspozycji klatkę robota.

Robot służy między innymi do transportu, w celach pokazowych, szkoleniowych oraz kształceniowych. Jako pedagogiczny eksponat wystawowy, klatka robota może być stosowana również do badań w ramach promocji, w celu przeprowadzania pokazów i lekcji dotyczących robotów oraz programowania sterowania PLC na wydziale automatyki, elektroniki i informatyki.

Jako pierwsze zastosowanie dla robotów i studentów, InPro electric przygotowało zadanie dotyczące obsługi. Poprzez łatwy i szybki system zmiany „płyt roboczych” istnieje możliwość szybkiego przezbrajania do innych zastosowań.

W przypadku tego robota mamy do czynienia z nowym modelem producenta KUKA: KUKA KR 20 R1810 Cybertech w wersji wykonania Safe.

W klatce tej jest realizowana najnowsza technika producenta wiodącego w branży techniki automatyzacyjne.

Do sterowania klatką jako PLC stosowany jest bieżący SIEMENS CPU SIMATIC S7-1500F, z aktualnym portalem TIA.

Do wizualizacji stosowane jest oprogramowanie WinCC Advanced.

Changchun University of Technology

Międzynarodowe wykształcenie i wspieranie młodszych zmotywowanych studentów stało się obecnie ważnym międzynarodowym celem Inpro electric. Zgodnie ze nim poszukiwaliśmy strategicznego partnera do współpracy również do naszej lokalizacji w Chinach, który zapewniłby nam możliwość podjęcia wczesnego kontaktu ze studentami oraz do możliwość zapewnienia studentom pierwszego wglądu w praktykę InPro electric poprzez różne oferty. Celem współpracy jest długofalowe utworzenie w Chinach lokalnego personelu i jego angażowanie w naszych międzynarodowych projektach.

Z University of Technology Changchun i Szkołą Wyższą w Magdeburgu/Stendal rozpoczniemy od 2018 r. wymianę studentów między Szkołą Wyższą w Magdeburgu, University of Technology Changchun a InPro electric jako sponsorem i partnerem do praktyk. Rocznie dwóch niemieckich studentów studiów licencjackich lub magisterskich o specjalizacji elektrotechnika będzie miało możliwość odbycia równolegle do studiów kształcenia w szkole wyższej z ok. dziesięciomiesięcznym pobytem za granicą. Studenci studiów licencjackich Szkoły Wyższej w Magdeburgu mogą ubiegać się o udział w programie od trzeciego semestru. Studenci studiów magisterskich rozpoczynają z początkiem pierwszego semestru magisterskiego. Uczestnicy programu otrzymają pierwszy wgląd w technikę automatyzacyjną w przemyśle motoryzacyjnym i zostaną przygotowani językowo do swojego pobytu w Chinach. Studenci University of Technology Changchun w Chinach mają w związku z dopasowaniem do chińskich przepisów dotyczących studiów zbliżony przebieg i kończą program po dziesięciomiesięcznym pobycie w Niemczech.

Po ukończeniu z sukcesem, studenci otrzymają  od nas umowę o zatrudnienie i będą mieli opcję pracy na rzecz jednej z naszych lokalizacji na całym świecie.