Bratysława, Słowacja

Nasze usługi

InPro electric s. r. o. została założona w 1997 roku w Bratysławie, stolicy Słowacji jako spółka-córka firmy InPro electric GmbH.

Odległość między Bratysławą a Wiedniem wynosi około 50 km, tym samym miasta te są najbliżej siebie położonymi stolicami w Europie. Bliskość Austrii, Węgier, Czech i Polski sprawia, że spółka-córka w Bratysławie jest w tym regionie partnerem strategicznym w projektach z zakresu budowy nadwozi.

Główne zadania zespołu inżynieryjnego to budowa instalacji elektrycznych linii produkcyjnych z zastosowaniem technologii laserowej i techniki łączenia, przede wszystkim w obszarze nadwozi aluminiowych przy wysokich czasach cyklów.

Firma InPro electric s. r. o. ściśle współpracuje z Biurami Technicznymi w Niemczech.