Wolfsburg | VRS – Virtual Reality Services

Nasze usługi

W 2018 roku, wskutek połączenia kompetencji w dziedzinach programowania robotów off-line (OLP) i wirtualnego uruchamiania (VIBN) powstało przedsiębiorstwo InPro electric VRS – Virtual Reality Services z siedzibą w Wolfsburgu.
VRS jest ogniwem między konstrukcją a zespołami projektowymi. VRS przygotowuje dane konstrukcyjne, przeprowadza symulacje, testy i pakuje dane w celu ich łatwej i szybkiej dalszej obróbki na placach budowy.
Ponadto, swoją specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i pasją, VRS wspiera wszystkie rzemiosła składające się na realizację projektu. VRS przekonuje jako źródło pomysłów i innowacji, opracowuje środki pomocnicze, koncepty i strategie dla planowych, zoptymalizowanych procesów projektowych.
Z certyfikatami TISAX i ISO 27001, VRS oferuje bezpieczne otoczenie dla opracowywania klasyfikowanych danych, takich jak dane instalacji oraz dane elementów konstrukcyjnych.
Obok świadczenia usług na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrznych, VRS intensywnie angażuje się w wspieranie młodych kadr. Praktykantom i studentom zostaje dana możliwość gromadzenia doświadczeń w oparciu o różne obiekty, począwszy od małych modeli konstrukcyjnych po urządzenia laboratoryjne z robotami przemysłowymi, oraz ukończenia kierunków studiów z pozytywnym wynikiem.

Brema

Nasze usługi

Biuro Techniczne w Bremie zostało założone w marcu 1994 roku. Swoim klientom służy ono jako silny i sprawny partner we wszystkich istotnych obszarach produkcji, jak budowa nadwozi i technologia obróbki powierzchni. Świadczymy również usługi na rzecz poddostawców w dziedzinach takich jak technika systemów przenośnikowych i technika montażowa.

W początkowych latach świadczyliśmy usługi przede wszystkim w Bremie i okolicy. Obecnie wyraźnie koncentrujemy się na realizacji projektów z dziedziny budowy nadwozi w kraju i za granicą. Odzwierciedla to między innymi fakt, że w minionych latach zwiększyła się w naszej firmie liczba pracowników zatrudnionych w obszarze inżynieryjnym.

Glauchau

Nasze usługi

Biuro Techniczne w Glachau zostało założone w październiku 1999 roku. Swoim klientom służy ono jako silny i sprawny partner we wszystkich istotnych obszarach produkcji, jak budowa nadwozi, lakiernictwo, montaż końcowy oraz montaż silników i przekładni. Biuro Techniczne Glachau obsługuje również obszar budowy maszyn specjalnych.

Głównym zadaniem biura jest realizacja projektów związanych z budową nadwozi i montażem. W tym zakresie Biuro Techniczne Glachau zgodnie z preferencjami klienta oferuje zarówno rozwiązania kompleksowe, jak i częściowe o charakterze indywidualnym w następujących obszarach:

  • Projektowanie sprzętu
  • Projektowanie oprogramowania
  • Wizualizacja
  • Instalacje i montaż elektryczny
  • Dostawa szaf sterowniczych
  • Uruchomienie (wirtualne i na miejscu)
  • Programowanie robotów (online/offline)
  • Kierownictwo budowy i projektu
  • Optymalizacja urządzeń, szkolenia i inne

Biuro Techniczne Glachau prowadzi intensywne programy wspierania młodych kadr. Umożliwia ono np. absolwentom studiów dualnych na kierunku informatyki technicznej w Akademii Zawodowej Glauchau odbycie praktyk zawodowych.Jednocześnie wspólnie z Instytutem Dydaktycznym Volkswagen kształci elektroników automatyki przemysłowej.

 

Wolfsburg

Nasze usługi

Biuro Techniczne w Wolfsburgu zostało założone w 1994 roku i oferuje szeroki zakres usług.

Biuro Techniczne w Wolfsburgu jest silnym partnerem w dziedzinie planowania instalacji elektrycznej jako elementu wyposażenia technicznego budynków. Biuro pracuje szybko, efektywnie i zapewnia wysoką jakość. Dostarcza ono koncepcje, plany, obliczenia, rysunki w 2-D/3-D – od zwykłego biura po kompleksowe obiekty, od klasycznej instalacji elektrycznej po zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej.

Oddział Wolfsburg oferuje liczne usługi z zakresu techniki przetwarzania danych i teletechniki – od prostych łączy telefonicznych aż po wykonanie nowych instalacji w całych halach.

W dziedzinie konstruowania instalacji elektrycznej linii produkcyjnych Biuro Techniczne świadczy następujące usługi: konstruowanie sprzętu wraz ze sporządzeniem koncepcji, planowanie, konstruowanie schematów elektrycznych, dokumentacja i walidacja, konstruowanie oprogramowania do systemów sterowania i wizualizacje, symulacja wraz z programowaniem robotów offline oraz uruchomienia wirtualne. Zadania te realizują kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy dysponują dużym doświadczeniem.

Biuro świadczy następujące usługi z zakresu budowy nadwozi i urządzeń: instalacje elektryczne, uruchamianie systemów robotów i systemów sterowania, przekazywanie urządzeń zoptymalizowanych pod kątem jakości i czasów cyklów.

Profesjonalne i efektywne zarządzanie i projektami pozwala na realizację skomplikowanych zadań z zakresu automatyki – od małych kabin spawalniczych po kompletne linie do produkcji nadwozi – nie tylko w Niemczech, lecz także na całym świecie.