Wolfsburg | VRS – Virtual Reality Services

Nasze usługi

W 2018 roku, wskutek połączenia kompetencji w dziedzinach programowania robotów off-line (OLP) i wirtualnego uruchamiania (VIBN) powstało przedsiębiorstwo InPro electric VRS – Virtual Reality Services z siedzibą w Wolfsburgu.
VRS jest ogniwem między konstrukcją a zespołami projektowymi. VRS przygotowuje dane konstrukcyjne, przeprowadza symulacje, testy i pakuje dane w celu ich łatwej i szybkiej dalszej obróbki na placach budowy.
Ponadto, swoją specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i pasją, VRS wspiera wszystkie rzemiosła składające się na realizację projektu. VRS przekonuje jako źródło pomysłów i innowacji, opracowuje środki pomocnicze, koncepty i strategie dla planowych, zoptymalizowanych procesów projektowych.
Z certyfikatami TISAX i ISO 27001, VRS oferuje bezpieczne otoczenie dla opracowywania klasyfikowanych danych, takich jak dane instalacji oraz dane elementów konstrukcyjnych.
Obok świadczenia usług na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrznych, VRS intensywnie angażuje się w wspieranie młodych kadr. Praktykantom i studentom zostaje dana możliwość gromadzenia doświadczeń w oparciu o różne obiekty, począwszy od małych modeli konstrukcyjnych po urządzenia laboratoryjne z robotami przemysłowymi, oraz ukończenia kierunków studiów z pozytywnym wynikiem.

Brema

Nasze usługi

Biuro Techniczne w Bremie zostało założone w marcu 1994 roku. Swoim klientom służy ono jako silny i sprawny partner we wszystkich istotnych obszarach produkcji, jak budowa nadwozi i technologia obróbki powierzchni. Świadczymy również usługi na rzecz poddostawców w dziedzinach takich jak technika systemów przenośnikowych i technika montażowa.

W początkowych latach świadczyliśmy usługi przede wszystkim w Bremie i okolicy. Obecnie wyraźnie koncentrujemy się na realizacji projektów z dziedziny budowy nadwozi w kraju i za granicą. Odzwierciedla to między innymi fakt, że w minionych latach zwiększyła się w naszej firmie liczba pracowników zatrudnionych w obszarze inżynieryjnym.