Puebla, Mexiko (IP Servicios Eléctricos)

Unsere Leistungen

Die IP Servicios eléctricos SA de CV wurde 2009 gegründet und agiert seitdem eigenständig an der erfolgreichen Abwicklung als Personaldienstleister in diversen Projekten in Mexiko und der ganzen Welt.

IP Servicios eléctricos SA de CV bietet Dienstleistungen in der Softwarekonstruktion, Elektromontage, Inbetriebnahme, Roboterprogrammierung und Projektleitung sowie interne Schulungen und Einweisungen für unsere Kunden an.

In Zusammenarbeit mit diversen Universitäten bilden wir Studenten direkt vor Ort in Zellen mit SPSen und Robotern diverser Marken aus, um auch für zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Gemeinsam führen wir Projekte in den USA, Mexiko und Deutschland durch.

Wolfsburg | VRS – Virtual Reality Services

Nasze usługi

W 2018 roku, wskutek połączenia kompetencji w dziedzinach programowania robotów off-line (OLP) i wirtualnego uruchamiania (VIBN) powstało przedsiębiorstwo InPro electric VRS – Virtual Reality Services z siedzibą w Wolfsburgu.
VRS jest ogniwem między konstrukcją a zespołami projektowymi. VRS przygotowuje dane konstrukcyjne, przeprowadza symulacje, testy i pakuje dane w celu ich łatwej i szybkiej dalszej obróbki na placach budowy.
Ponadto, swoją specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i pasją, VRS wspiera wszystkie rzemiosła składające się na realizację projektu. VRS przekonuje jako źródło pomysłów i innowacji, opracowuje środki pomocnicze, koncepty i strategie dla planowych, zoptymalizowanych procesów projektowych.
Z certyfikatami TISAX i ISO 27001, VRS oferuje bezpieczne otoczenie dla opracowywania klasyfikowanych danych, takich jak dane instalacji oraz dane elementów konstrukcyjnych.
Obok świadczenia usług na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrznych, VRS intensywnie angażuje się w wspieranie młodych kadr. Praktykantom i studentom zostaje dana możliwość gromadzenia doświadczeń w oparciu o różne obiekty, począwszy od małych modeli konstrukcyjnych po urządzenia laboratoryjne z robotami przemysłowymi, oraz ukończenia kierunków studiów z pozytywnym wynikiem.